สรุปเทรนด์สังคมหลังโควิด-19 จบ

เทรนด์วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงอะไรๆหลายอย่างในโลกยุคปัจจุบันนี้ การเกิดวิกฤตจะนำพาซึ่งความเปลี่ยนแปลง และทิศทางของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จะมีอะไรกันบ้าง แล้วเราต้องปรับตัวอย่างไร มาดูเทรนด์สังคมโลกหลังโควิด-19 จบกัน! โครงสร้างสังคมใหม่ๆ ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงผู้คนให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น ความเชื่อใจระหว่างบุคคลจะน้อยลง เนื่องจากความหวาดระแวงที่โควิด-19 ได้ทิ้งเอาไว้ แต่ในทางตรงกันข้ามความร่วมมือขององค์กรจะมีมากขึ้น วิกฤตทางอารมณ์ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ผลจากการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) นำไปสู่การสูญเสียสมดุลทางอารมณ์ […]

Read more →