ทำประกันชั้น 1 รถยนต์แบบใดที่เหมาะสม

ประกันชั้น 1 รถยนต์

ประกันภัยรถยนต์มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่ราคาค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและการบริการต่างๆ ในการเลือกซื้อแผนประกันภัยก็มีหลายวิธีทั้งการติดต่อบริษัทด้วยตนเอง ติดต่อผ่านเว็บไซต์หรือการซื้อขายประกันภัยรถยนต์ผ่านนายหน้าค้าประกัน แต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งเป็นประกันภัยที่ครอบคลุมความคุ้มครองสูงที่สุด ต้องอาศัยการพิจารณาความเหมาะสมมากเพราะมีราคาค่าเบี้ยประกันที่สูงตามความคุ้มครองด้วยเช่นกัน การทำประกันชั้น 1 รถยนต์จึงต้องมีความเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานประกันอย่างคุ้มค่าราคา  ประกันชั้น 1 รถยนต์ที่เหมาะต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้นนี้คือรถยนต์ที่มีการใช้งานบ่อยครั้ง เพราะหากรถยนต์ที่เลือกซื้อประกันชั้น 1 เป็นรถยนต์ที่มีการใช้งานไม่บ่อย การผ่อนเบี้ยประกันราคาสูงอาจไม่คุ้มค่าเพราะไม่ได้ใช้งานสิทธิประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การใช้งานรถยนต์ที่บ่อยย่อมหมายถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น รถยนต์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจึงจะเป็นรถยนต์ที่เหมาะต่อการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีวงเงินชดเชยสูง  ประกันชั้น 1 รถยนต์สูญหายก็ได้รับการชดเชย รวมไปถึงความเสียหายจากกรณีที่เกิดไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ การทำประกันชั้น 1 รถยนต์ที่เหมาะสมจึงเป็นรถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติและการสูญหาย เพราะความเสียหายเหล่านี้คือขอบเขตที่ประกันชั้นอื่นๆ อาจไม่ครอบคลุมมากพอ ที่สำคัญคือ ประกันชั้น 1 รถยนต์ที่เลือกใช้มักเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี   ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ครอบคลุมสูงสุดจึงเหมาะกับเจ้าของรถยนต์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ง่าย เพราะให้การชดเชยทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันและรถยนต์ของคู่กรณี ไปจนถึงการช่วยเหลือการรักษาของบุคคลภายในรถยนต์ของผู้เอาประกัน และยังให้การดูแลในความเสียหายจากภัยพิบัติ การสูญหาย ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่นๆ อาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ ประกันชั้น 1 จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงและสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ โดยประกันชั้น 1 ยังมีหลายวิธีที่สามารถลดค่าเบี้ยประกันเช่น การติดกล้องหน้ารถยนต์ หรือการเลือกแผนประกันชั้น 1 ที่มีค่าเสียหายส่วนแรกก็จะทำให้ได้รับความคุ้มครองสูงในราคาเบี้ยประกันที่คุ้มค่าได้อีกด้วย

Read more →