สรุปเทรนด์สังคมหลังโควิด-19 จบ

เทรนด์วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงอะไรๆหลายอย่างในโลกยุคปัจจุบันนี้ การเกิดวิกฤตจะนำพาซึ่งความเปลี่ยนแปลง และทิศทางของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จะมีอะไรกันบ้าง แล้วเราต้องปรับตัวอย่างไร มาดูเทรนด์สังคมโลกหลังโควิด-19 จบกัน!

  1. โครงสร้างสังคมใหม่ๆ ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงผู้คนให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น
  2. ความเชื่อใจระหว่างบุคคลจะน้อยลง เนื่องจากความหวาดระแวงที่โควิด-19 ได้ทิ้งเอาไว้ แต่ในทางตรงกันข้ามความร่วมมือขององค์กรจะมีมากขึ้น
  3. วิกฤตทางอารมณ์ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ผลจากการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) นำไปสู่การสูญเสียสมดุลทางอารมณ์ และผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ที่ห่างกันเรื่อยๆ
  4. เกิดความไม่เชื่อมั่นในการออกไปใช้บริการสาธารณะ เนื่องจากกลัวติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐต้องการให้เกิดความเชื่อมั่นควรวางแผนมาตรการป้องกันไวรัสเอาไว้
  5. วิถีความคิดและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป เนื่องจากเกิดการทำงานแบบ Work From Home ความคิดที่ต้องซื้อคอนโดหรือที่อยู่อาศัยใกล้กับความอำนวยสะดวกในการเดินทางทำงานอาจจะเปลี่ยนไป เพราะสามารถทำงานที่บ้านได้ ผู้บริโภคจะเกิดความคิดว่างั้นก็อยู่นอกเมืองไม่ดีกว่าหรอ ไม่วุ่นวายกับรถติด แถมยังมีกลิ่นอายธรรมชาติช่วยให้ทำงานด้วยจิตใจที่แจ่มใสได้ ความคิดนี้เองจะนำพาซึ่งการเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆตามมา
  6.  การเกิดโควิด-19 จะทำให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เมื่อประชาชนจะอยู่ติดบ้านกันมากขึ้น พฤติกรรมการซื้อ จับจ่ายสินค้าก็จะเปลี่ยนไป รวมไปถึงกิจกรรมที่จะต้องออกไปทำด้านนอกก็จะเปลี่ยนเป็นทำทุกอย่างภายในบ้านแทน ทำให้เกิดเศรษฐกิจติดบ้านขึ้น
  7. แพลตฟอร์มสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น และแพลตฟอร์มสุขภาพเริ่มเข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศมากขึ้น
  8. การขนส่งระยะสั้นจะเกิดขึ้นตามพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งเป็นเหตุจากการที่ผู้บริโภคอยู่ติดบ้านกันมากขึ้นนั่นเอง
  9. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่บ่งบอกได้ว่าตอนนี้ เราอยู่ที่….เรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ผู้คนจะยอมแลกความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
  10. ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากกว่าแต่ก่อน นั่นเพราะตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกันมากขึ้นจากบทเรียนที่โควิด-19 ได้ฝากเอาไว้

จากเทรนด์สรุปทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมานี้ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เชื่อว่าจะกลายเป็น ความปกติในรูปแบบใหม่ (New  Normal) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังโควิด-19 จบลง และประโยชน์จากทั้ง 10 ข้อนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตของคุณในสังคมโลกอนาคตได้ว่าควรจะไปทิศทางไหน เทรนด์ทั้ง 10 ข้อนี้ขอแนะนำให้คุณลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ รู้ก่อนลงมือก่อน ได้เปรียบ!